Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti místní skupiny za rok 2023

Členská schůze místní skupiny se konala v sále kulturního domu v Opatovicích a to dne 8. 1. 2023 v devět hodin. Přítomno bylo 17 členů. Po Zahájení schůze, s průběhem zasedání včetně doplnění programu, proběhlo jeho odhlasování.
Dalším bodem byla volba mandátové a návrhové komise. Po sečtení všech členů, byla schůze usnášeníschopná.
Zde byly navrženi a sedmnácti hlasy pro odhlasování tito členové:
Návrhová komise členové: Jiří Tinzl, Radoslav Francl, Petr Bednář
Mandátová komise: Duchoň Roman, Bednář Petr, Radoslav Francl
Po zvolení komise byla přečtena zpráva o činnosti místní skupiny výboru v Opatovicích.
Dalším bodem byla volba delegátu pro sjezd skupin z. s. Brna 5, který se bude konat dne 25. 3. 2023 v Syrovicích.
Zde byly zvoleni sedmnácti hlasy tito členové:
Duchoň Roman, Bednář Petr, Francl Radoslav a jako náhradník Jiří Tinzl
Dalším bodem schůze byl plán činnosti pro rok 2023
Zde byly tyto body:
1. Zajistit prodej povolenek
2. Zajistit chod a údržbu rybníků
3. Zajistit chod kroužku pro vzdělávání mládeže
4. Uspořádat rybářský ples
5.Uspořádat dětské rybářské závody
6. Podílet se na dalším ročníku akce Regata
7. Zúčastnit se schůze delegátů
8. Podporovat obec na akcích. Viz ukliďme Česko a pod.
9. Zúčastnit se schůzí pobočného spolku Brna 5
 Po návrhu plánu činnosti, který byl odhlasován usnesením pro rok 2023 sedmnácti hlasy, jsme plynně přešli do diskuse.
Zde byly dotazy a návrhy od členů .
- Zvednutí lovné míry amura na revíru Cézava 1A z 50cm na 60cm
- Pokračování v čištění toku Dunávky od splávku směrem k Rajhradicím
- Výstavba vodní elektrárny v místě splavu v Rajhradicích Svratka 3
- Výstavba Povodňového parku v katastru obce Vojkovice
- Rozloučení a poděkování dlouholetému členu za jeho přínos a podporu spolku místní skupiny panu Ladislavu Listovi a předání pamětní desky
Dále již neměl nikdo z členů žádné dotazy, přišlo poděkování za účast a s přáním zdraví do Nového roku byla schůze ukončena.
Za výbor MS Opatovice.
 

Dětské rybářské závody 8. 5. 2022

1.jpgDětské rybářské závody na rybníku Za kovárnou. Letošní termín byl stanoven na neděli. Týden před konáním závodu jsme vysadili novou rybí obsádku kaprů a vydali na rybník zákaz lovu ryb. Začátek závodu byl stanoven na sedmou hodinu.

Po chvíli začaly přicházet první záběry. Po deváté hodině jsme dětem rozdali připravené občerstvení. Nechyběla ani pravidelná soutěž o poznávání druhu ryb a zároveň provedli kontrolu rybářských lístků, povolenek a správnosti zápisů. Velmi nás potěšil celkový počet přihlášených účastníků o počtu 42 soutěžících. V jedenáct hodin jsme závod ukončili. Po sečtení a vyhodnocení všech soutěžících jsme zjistili, že první místo - největší ulovená ryba na míru, je u dvou rybářů kapr 50 cm. Bohužel větší ryba se nechytla. Po poradě jsme rozhodli, že první místo bude mít  závodník s kaprem 50 cm, kterému se i zároveň povedlo nachytat nejvíc cm ryb.

Další poděkování patří dětem a rodičům za to, že přišli a mohli jsme spolu strávit krásný den u vody a to, že si každý s sebou dovezl velmi dobrou náladu.

Pořadatel: MRS Opatovice

https://foto závody 2022  https://video závody 2022

Pasování rybářů 9. 4. 2022 https://rajce.idnes.cz

imgp8963.jpg

Obec Opatovice a MRS Opatovice pořádala dne 2. 7. 2022 další ročník Regaty Opatovice a současně oslavu 90. výročí založení rybářského spolku v Opatovicích. https://rajce Regata

imgp9950.jpg

V Rajhradicích na pstrimgp9351.jpguzích.

Naši nejmenší členové rybářských kroužků MS Brno, Syrovice a Opatovice se sešli na nádrži Bajtlák v Rajhradicích při chytání pstruhů. Děkujeme za přízeň a budeme se opět těšit v novém roce 2021/2022 https://cezava1a.rajce./

 

První bílá pokrývka limgp9276.jpgetos poprvé pokryla nejnižší body. S předpovědí se přes den a částečně i v noci z 26. na 27. 11. 2021 schovala příroda pod bílou peřinu.

https://cezava1a.rajce.idnes.cz

 

 

imgp8754.jpg

Rybářský kroužek 2021

Kroužek pro děti, které chtějí získat znalosti a dovednosti v rybolovu a budovat svůj vztah a úctu k přírodě. Děti se seznámí s rybářským řádem a naučí se poznávat ryby. V praktické části kroužku se naučí nejen vázat háčky, ale i sestavovat základní montáže a manipulaci s prutem. Výuka probíhá v učebně i u vody, kde pokračuje praktická část výuky - rybaření u vody. Pro děti jsou připraveny na poznání ryby i formou her. Pod vedením zkušeného Petra Skácela, vedoucího rybářského kroužku.

imgp8716.jpgMRS Opatovice pokračuje ve zpevnění břehů lomovým kamenem. Dne 16. 10. 2021 pořádal brigádu na zpevnění břehů na rybníce Za kovárnou. Zváni byli rybáři i nerybáři. Všem patří velké poděkování.

Další fotografie najdete zde: https://www.rajce.net/a17530217

 

Zpráva o činnosti MS rybářů v Opatovicích za rok 2022

Výbor místní skupiny se scházel vždy podle potřeby a situací vyžadující setkání členů.

Usnesení z roku 2022 bylo naplněno v plném rozsahu. Co se týče aktivit místní skupiny, podílíme se a vytváříme kulturní akce společně s obcí, kde doufám šíříme dobré jméno naší organizace.

Abych tu vyjmenoval některé z mála akcí, jsou to tři které stojí za zmínění.

První akcí je rybářský ples, letos připadá na 18. února, druhou akcí jsou dětské rybářské závody, letos sobota 6. května a další akce je Regata neboli neckyáda, která letos připadne na 1. července.

Co se týče loňského ročníku, spojili jsme ho z výročím devadesáti let znovuzaložení spolku místní skupiny, kde jsme pozvali všechny zdejší žijící členy výboru místní skupiny, kteří šířili dobré jméno a zasloužili se o chod organizace a péči o rybníky. Byly jsme rádi, že nikdo z nich neodmítl a dorazil za námi.

 

Zpět k rybníkům.

Loňský rok patřil k těm dobrým létům.

Na jaře je přítok Dunávky celkem vydatný a stav hladiny je velice uspokojivý. Ryby nám po mírné zimě až na pár kusů nehynou. V měsíci červnu dochází k poklesu hladiny o třicet centimetrů ale tento stav se díky několika srážkám zlepší. V letních měsících nedochází k výraznému úhynu ryb. V září a říjnu potok již vysychá a hladina v rybnících klesá o půl metru. Tento stav se ke konci října lepší a v listopadu je již rybník plně dopuštěn.

Během těchto jmenovaných měsíců se místní výbor s pomocí několika dobrovolníků podílí na údržbě okolí a věcí spojených s chodem revíru. Sečení trávy, vysekání náletové dřeviny, údržba stavidel, promazání šoupat. Na jaře a na podzim se účastníme výlovů dle potřeby organizace Brna 5 a také násad do revírů organizace.

Co se tu změnilo:

V roce 2021 bohužel schůze díky pandemii neproběhla.

Podařilo se nám zrealizovat zpevnění břehů přilehlých směrem k obci, které podléhaly erozivním vlivům. Za výbor místní skupiny jsme velice rádi, že tahle akce proběhla s pomocí dobrovolníků nejen z naší obce. Veliké díky patří také vedení pobočného spolku Brna 5 za finanční a materiální podporu.

Dále tu přibyly někým možná kritizované závory…

Pár slov k obhájení tohoto omezení přístupu k vodě.

Na parkovišti je umístěna pasportizovaná zákazová značka, ta platí pro každého účastníka silničního provozu. Dlouhá léta se tu tolerovalo stání u vody zejména tělesně postiženým a invalidním osobám navštěvujícím tento revír.

O rybníky se pečlivě staráme a mrzí nás, když je naše práce znehodnocována. Ve městě či obcích, kde funguje městská policie, si nikdo nedovolí stát na zeleni, či najet autem hned vedle nemovitostí sloužící k obsluze revíru, nebo ti otrlý vyjedou až na hráz. Protože si je vědom odměny od příslušníka ve formě peněžního bločku. Žádný z nás nemá pravomoc řešit přestupky tohoto charakteru. Po slušných domluvách a upozornění, že oznámíme toto chování na policii, jsme se dočkali toho, že jsme byly označeni za hulváty a opilce. Nikomu nepřeji, aby vyvracel a obhajoval si svoje konání a nepravdivé nařčení. Kalich trpělivosti přetekl a abychom předešli nepříjemnostem tohoto typu, tak jsme společně s obecním zastupitelstvem prosadili umístění omezení pro všechny, kteří nemají vlastnická práva k přilehlým pozemkům a osadily jsme závory. Abychom však nebyly jen ti zlí, kteří jen omezují a kárají rybáře. Zhotovili jsme v místě u čističky parkovací místa pro naše seniory a postižené občany s cestičkou pro invalidní vozík přímo k vodě. Prosím tedy všechny zdravé rybáře, kteří navštěvují místní lokalitu aby využívali hlavní parkoviště u závory a nezabírali tak tuto plochu.

Návštěvnost revíru je enormní po celou roční dobu, osádka ryb díky zarybňovací povinnosti je veliká, počet odlovených úlovků je veliký. Ukázněnost rybářů je velice dobrá.

Za výbor místní skupiny bych vám všem chtěl popřát v letošním hodně zdraví a krásných zážitků nejen u vody.

Petrův Zdar

 

Dětské rybářské závody 26. 9. 2021

pořadatel: MRS Opatovice
 
26.9. proběhly na rybníku Za kovárnou Dětské rybářské závody. Letošní termín byl stanoven na neděli, protože v sobotu byly závody v Syrovicích. Týden před konáním závodu jsme vysadili novou rybí obsádku kaprů a vydali na rybník zákaz lovu ryb. vitezove.jpgZačátek závodu byl stanoven na sedmou hodinu, sraz v 6:30. V 5:50, ještě za tmy, začaly přicházet první natěšené děti - rybáři.

Protože děti mají radost i z cejna nebo malé plotice, upravili jsme pravidla, tak že každá chycená ryba i plevelná platí - 1cm = 1 bod. Lovná místa se nám začala poměrně rychle plnit a my jsme se mohli těšit z celkového počtu 31 přihlášených mladých rybářů. Po zahájení se rybám moc nechtělo ale po cca 15-ti minutách začaly přicházet první záběry a ulovené ryby. Kolem osmé hodiny jsme dětem rozdali připravené občerstvení, což většině zvedlo náladu, protože většina dětí vstávala brzy a nesnídala :). V devět hodin jsme mezi dětmi udělali pravidelnou soutěž o poznávání druhu ryb a zároveň provedli kontrolu rybářských lístků, povolenek a správnosti zápisů. Pro mladší děti byly připraveny na poznání jednodušší ryby a pro starší né tolik obvyklé. Byl jsem mile překvapen, když menší děti poznaly všechny lehčí druhy ryb, a pak poznaly i všechny těžší. Každý dostal 5 ryb na obrázku, za každou poznanou rybu dostal 10 bodů. Většina dětí poznala všechny druhy, takže i když nechytly žádnou rybu, tak měly 50 bodů navíc.

V jedenáct hodin jsme závod ukončili.

Po sečtení a vyhodnocení všech soutěžících jsme zjistili, že první místo - největší ulovená ryba na cm, je u dvou rybářů kapr 51cm. Bohužel větší ryba se nechytla. Po poradě jsme rozhodli, že první místo bude mít  závodník s kaprem 51cm, kterému se i zároveň povedlo nachytat nejvíc cm ryb.

Druhý závodník, který měl kapra 51cm, dostal navíc plnou tašku cen za největší ulovenou rybu.

Výsledky závodů 1. místo kapr 51cm a celkem 324cm,  2. místo 299cm,  3. místo  293cm .

Z celkem 31 závodníků 24 chytlo nějakou rybku. Dohromady se vylovilo 4303cm ryb.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli tyto závody uspořádat, dát dětem občerstvení a spoustu krásných a hodnotných cen.

Další poděkování patří dětem a rodičům za to, že přišli a mohli jsme spolu strávit krásný den u vody a že si každý sebou dovezl velmi dobrou náladu.  

Petr Skácel, vedoucí rybářského kroužku

Více fotografií naleznete ZDE ...

 

Dětské rybářské závody 2020

Na pět desítek dětí z Opatovic a okolí se zapojily v sobotu 19. září 2020 do rybářských závodů, které tu MS Opatovice, obec Opatovice společně s MRS, z.s. pobočného spolku Brno 5. uspořádali pro děti.
imgp8536.jpg

imgp8530.jpgGratulujeme všem výhercům.

imgp8541.jpgJunior team Opatovice.

kolaz1.jpgimgp85161.jpg

Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám vytvořit pro děti krásné chvíle u vody.

Děkujeme všem sponzorům

výbor MS Opatovic

 

Pasování rybářů 20. 6. 2020

pořadatel: MRS Opatovice

Přestože jsme byli nuceni přerušit rybářský kroužek začátkem března, a děti ho nemohli dokončit, byla docházka od září dostatečná, aby mohli složit test z rybářských znalostí. Proto jsme se rozhodli, nechat děti udělat v sobotu 20. června závěrečný test. Všechny děti jej složily úspěšně a my jsme mohli přivítat do našich řad osm nových rybářů. Poté jsme úspěšné absolventy pasovali na rybáře. Doufám, že se to novým rybářům líbilo, a znalosti nabyté v kroužku zúročí u vody. Přeji jim mnoho úlovků a krásných chvil strávených u vody. Od dsc_8723.jpgzáří (přesný termín ještě upřesníme) bude kroužek opět zahájen. Máme připraveny výlety k vodě, pokud to situace dovolí pojedeme na sádky Hodonín a dětské rybářské závody. Případní uchazeči o vydání rybářského lístku se mohou přihlásit.

Petrův zdar

Petr Skácel, vedoucí rybářského kroužku.

Více fotografií naleznete ZDE ...

imgp8236.jpg

 

Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme rozhodli o mimořádných opatřeních. Od 15. března 2020 se dočasně zakazuje rybářský kroužek MS Opatovice. Zákaz platí až do odvolaní.

 

Výbor MS Opatovice

 

 

Zpráva o činnosti místní skupiny za rok 2019

Výbor místní skupiny se scházel pravidelně podle potřeby a nutnosti a to v počtu všech členů. 23, února se nám podařilo zrealizovat druhý rybářský ples. Díky všem za pomoc a podporu. Co se týče Opatovských rybníků byla situace taková ...

imgp8242.jpgJarní období jsme přečkali na nádržích celkem v klidu. Po zimním období nedochází k téměř žádnému úhynu ryb a voda zde je již v plném stavu. Tato situace se mění až v měsíci Dubnu, kdy dochází k poklesu hladiny téměř o padesát centimetrů. Tento stav netrvá déle než tři týdny, jelikož na chovném rybníce v Sokolnicích byl proveden jarní výlov a i přes revitalizaci středního toku říčky Dunávky je rybník plně nasycen vodou. Co ale v pořádku nebylo, byla jarní násada kapra ze Sokolnického rybníka. Došlo zde k hromadnému úhynu kapra a my jako výbor s pomocí dobrovolníků každý den odstraňujeme několik desítek ryb z rybníků. Je zde zjevné zaplísnění ryb a její špatná kondice. Do května je vytaženo a zakopáno cca 5q této násady.

Dne 8. 4. se spolu s místními spolky účastníme akce ukliďme Česko, kde nás zastupují někteří členové a naše děti.

Co je ale veselejší.

Že se nám roku předešlého podařilo znovu obnovit školení mládeže v rybářském kroužku pod vedením pana Petra Skácela, za což mu tu před Vámi děkuji za obětavost a jeho čas, který věnuje výchově našich následovníků, pokračovatelů.  Výsledkem této investice a obětavé práce je, složení zkoušky a předání osvědčení 14 žáčkům tohoto kroužku. Je od dětí moc pěkné a moc si vážím, že i po zdárném ukončení  školení  navštěvují  kroužek pro pokročilé. Dnes máme ve funkčnosti dva kroužky, pro mladší a již zmiňované pokročilé žáčky, které navštěvují v počtu 28 dětí. Díky štědrému sponzorství  místních podnikatelů a přízpěvkům z obecního rozpočtu, či mateřské organizace Brno 5, je tu bohatá odměna pro děti. Koncem dubna je zde vysazeno 7q kapra pro závody dětí, které se konaly  4. 5. 2019  na rybníce Za kovárnou. Po tuto dobu až den po skončení závodu je osádka ryb hájena.

Přes letní měsíce je stav vody díky četnějším srážkám velice uspokojivý i přes stále trvající revitalizaci středního toku v katastru obce Rajhradice jsou rybníky téměř plné.

Dne 7.7. 2019 spolupořádáme s obcí Opatovice a dalšími dobrovolníky další ročník Opatovské regaty. Moc nás všechny těší zájem o tuto akci a děkujeme všem za pomoc a podporu.

V srpnu se nám daří zrealizovat a dokončit opevnění břehů na rybníce za Koláčkovým. I přes nepatrné opoždění pana bagristy po Blučinských hodech, se nám dílo podaří.

Podzimní čas byl i časem násad. Jako člen místního výboru, který tu čte tuto zprávu, musím uznat, že ryby, které tu důsledkem minulého suchého období roku 2018 nebyly kvůli nedostatku vody vysazeny byly jako náhrada vysazeny roku letošního. Jako členové výboru tak i jako účastníci některých výlovů jsme byly přítomni u každé násady do rybníků v Opatovicích. Samozřejmě je zde přítomná zpráva o zarybnění hospodáře pana Vetešníka, která bude součástí této zprávy.

Co se týče zimních měsíců, je tu i v prosinci vidět návštěvnost rybářů. Dne 28. 12. pan jednatel zahájil prodej povolenek pro rok 2020. Jako výbor jsme připraveni v případě zamrznutí hladiny na vysekání otvorů do ledu a vložení svazku kukuřičného snopu, pro odvod plynů a těm našim šupíkům tak zlepšit zimní odpočinek.

Za člena rybářské stráže bych chtěl pozdvihnout morálku a chování rybářů u vody, které se tu po četnějších kontrolách hodně zlepšilo.

To je asi za nás výbor vše co jsme chtěli sdělit. Všem, kteří nám chodili po celý rok jakkoliv pomáhat či nás podporovali moc děkujeme a přejeme Vám všem mnoho krásných zážitků nejen u vody, mnoho zdraví a Petrův Zdar.

 

Brigáda - zpevnění břehů rybníka

17.8. 2019 MRS Opatovice pokračuje v opevnění břehů lomovým kamenem letos za zahradami u rybníka za Koláčkovým.

img_20190817_065404.jpgimg_20190817_071711.jpgimg_20190817_081421.jpgimg_20190817_111536.jpg

Regata Opatovicekolaz-regata-2019.jpg

Závody netradičních plavidel Regata Opatovice 2019

Více fotografií naleznete ZDE ...

 

 

Dětské rybářské závody 2019: Více fotografií naleznete ZDE ...

kolaz.jpgvlozit.jpg

Dne 20. dubna 2019 se uskutečnily závěrečné testy rybářských znalostí rybářskéko kroužku.

Více fotografií naleznete ZDE ...

 

Výlov rybníka Za pastouškou

Kvůli velkému suchu a nedostatku vody proběhl ve středu 1. 8. 2018 výlov rybníka Za pastouškou: http://www.opatovice.eu/-20602...

 

Rybářský kroužek 2018

100_5544.jpgimgp00555.jpg

img_20180818_081744.jpg

MS Opatovice pořádal 18. a 19. 8. 2018 brigádu na zpevnění břehů na rybníce Za Koláčkovým. Zváni byli rybáři i nerybáři. Všem patří velké poděkování: https://cezava1a.rajce.idnes.cz/...

 

Regata Opatovice 7.7. 2018image.ashx.jpg

pirátpořadatel: Obec Opatovice, MS Opatovice

https://opatoviceakce.rajce.Regata_Opatovice/...

 

Rybářský ples

V pátek 26.1. 2018 se v Opatovicích po dlouhé době uskutečnil rybářský ples. Skvělou atmosféru a výbornou náladu plesu si můžete připomenout zde: http://www.opatovice.7264
Další fotografie najdete zde: https://opatoviceakce.rajce.

 

Dětské rybářské závody 2018

imgp7046.jpg

imgp7050.jpg

zavody-opatovice-2018.jpg

Regata Opatovice 2017

regata-opatovice-2017.jpg

 

Krátké video z Dětských rybářských závodů Opatovice 2017: ke shlédnutí ZDE ...

imgp5513.jpg

 

Zápis výroční schůze MS rybářů Opatovice ze dne 7. 1. 2018 v sále K.d. Opatovice


Schůzi a přivítání hostů zahájil předseda MS p. Bednář.
Schůze se zúčastnili zástupci organizace Opatovice až na p. Lista, který byl omluven pro pracovní náležitosti. Za p. s. Brno 5 tu byli p. Zdeněk Vágner ml a pan Ing. Rostislav Šveńha.
Po schválení programu schůze, který nebyl z řad účastníků v sále doplněn, proběhlo minutou ticha uctění památky zesnulých členů z našich řad.
Nejprve proběhla volba mandátové a návrhové komise, do které byli zvoleni p. Ladislav Šíl a pan Roland Loscher. Po sečtení všech přítomných členů mandátovou komisí /přítomno 43 členů plus 2 hosté/ byla čs uznána za usnášeni schopnou s počtem 43 hlasů.
Úvodem členské schůze byla provedena kontrola usnesení za rok 2017, která byla splněna ve všech bodech. Proběhla kooptace nového člena výboru a to pana Radoslava Francla za odstoupeného pana Václava Jelínka. Poměr hlasu 43 pro zvolení.
Zprávu o činnosti ms za rok 2017 přednesl člen výboru p Duchoń. /Zpráva je přílohou zápisu čs/
Proběhla volba delegátů, do které byli zvoleni pan Bednář, Duchoń a Francl 43 hlasů pro
Po předložené zprávě dostali slovo p. Vágner a pan Šveńha, aby informovali členy místního spolku o novinkách ve výkonu rybářského práva, podány a k náhlednutí byl předložen plán zarybnění revíru a informace k prodeji povolenek v roce 2018.
Po tomto dialogu se přešlo volně k diskuzi.
Byli zde předneseny dotazi ohledně vyčištění vodního toku Dunávka, informace k povolení odstřelu Kormorána Velkého mysliveckým sdružením Dunávka. Dále zde podal pan Vágner informace k situaci přestupků proti rybářskému řádu.
Jednání pokračovalo návrhem akcí pro rok 2018,
1. Uskutečnění rybářského plesu  26. ledna
2. Uskutečnění dětských rybářských závodů 5. května
3. Uspořádání společně s obcí třetí ročník neckyády 7. července
4. Navázat kontakt s mysliveckým sdružením Dunávka
5. Pokračovat v dobré spolupráci s obecním úřadem Opatovic
6. Koordinace brigád a údržba rybníků

Následovalo přijetí usnesení výroční schůze MS Opatovice ze dne 7. 1. 2018 na kalendářní rok 2018. Usnesení bylo jednohlasně odhlasováno. Závěrem pan Bednář poděkoval všem příchozím členům za účast a popřál jim vše nej v Novém roce a přednesl velké díky všem sponzorům za pomoc a podporu místní skupiny a jejich aktivit.

 

Zpráva o činnosti výboru a skupiny Moravského rybářského svazu, místní skupiny Opatovice a to za období 8. 1. 2017 do 7. 1. 2018

Výbor se od této schůze scházel pravidelně a to jednou za měsíc dle potřeby i vícekrát. Zprávy z předsednictva výboru naši organizace Brno 5 přednášel pan Petr Bednář mezi výbor místní skupiny.
Ke stavu rybníků a organizační činnosti.
V Lednu loňského roku je soustava rybníků pod ledem a tak zajištujeme prosekávání děr na všech třech nádržích. Dále dochází k prořezu náletové dřeviny a ořezu dvou kusů vrb na prostředním rybníku u Koláčkovích.
Dne 21. 1. pořádá místní skupina společně s obcí akci panika na ledě. Akce se zúčastnil hojný počet místních a přespolních obyvatel. Probíhal prodej povolenek v místní rybářské chatě. V měsíci Únoru je stav vody v normálu, rybníky jsou pod ledem, tak že se zajištuje prosekávání ledu, ten je místy až 30 cm silný. Probíhá prodej povolenek.
V měsíci Březnu je stav nádrží co se týče vody v normálu, není vidět žádný úhyn ryb.
Měsíc Duben už pro nás tak příznivý nebyl. Dochází k výkyvům počasí teplo, přízemní mrazíky a začíná to mít dopad na stav ryb. Dochází k úhynu cca 120 ks kapra, je tu úhyn cejna a přišli jsme o kapitální kus 20 kilového tolstolobika . Pátého Dubna vysadil pan Vágner na velkém rybníce 2 metráky amura. Koná se zde i brigádnická činnost a to je rekonstrukce chodníku před rybářskou chatou. Nejen že nám došli pomoci rybáři, kteří si přišli splnit rybářskou brigádu ale i nerybáři, za což jim moc děkujeme. Dochází k sečení porostu k blížícím se dětským závodům. Dále se vynáší koše s odpadem, který tu zanechají po sobě rybáři navštěvující již v hojném počtu tuto soustavu rybníků. Bylo zde uloveno již 10 ks kapra.
V Květnu je stav vody na revíru stále ještě v nornálu. 3 Května vysadil pan Vetešník na revír 6 metráků kapra na dětské rybářské závody. Ty se konaly dne 8. 5. 2017 na místním rybníce za Kovárnou. Závodů se zúčastnilo 32 dětí s platným rybářským osvědčením. Děti se bavili, ryby braly a my jako výbor za podpory organizace a sponzorských darů jsme jim připravili bohaté občerstvení a ocenění za účast. Vše sponzorům velké díky.
18. 5. vysadil na revír pan Vetešník ještě 4 metráky kapra. Rybáři hojně navštěvují revír a to v počtu 20 lidí po násadách i v 50 lidech denně.
V měsíci Červnu je již situace s vodou jiná. Přítok dunávky oslabuje a v půli měsíce již nepřitéká žádná voda. Poměr srážek je slabý a voda začíná upadat. Co se týče stavu ryb, zde je vše v pořádku a nedochází zde k většímu úhynu. Jen ojediněle vyplave menší kus, možná špatné zacházení s rybou.
Červencové sucho je znát. V Dunávce je sucho a po bouřce nám stěží něco málo z obce přiteklo do Pastoušky. Dle měření je stav vody - 52 cm o proti normálu. I přes tento stav pořádáme s obcí druhý ročník neckyády. Na revíru je vidět velký počet návštěvníků a to až 30 rybářů denně. Denně dochází ke kontrole stavu ryb a to hlavně s potřebou okysličení vody. Vše je v pořádku.
Srpen a Září shrnu do jednoho.Voda ubývá a mi trnem kdy se tento stav zlepší. Bohužel i kontrola stavu vody na nádrži v Sokolnicích nas přesvědčila, že letošní sucho bude enormní a bude mít dopad nejen na rybáře. Sečeme traviny, uklízíme odpad po rybářích.
Říjnové přeměření stavu hladiny o proti normálu se zastavilo na - 94 cm. Je vidět, že odbahnění rybníků nám zachránilo osádku ryb v nádržích. 5 Řijna nám poslali chlapci ze sádek 4 metráky kapra a o týden později ještě jednou takový počet.Trnuli jsme co to s rybami udělá, když je pouštíme do takového stavu. Zázraky se dějí a nám se i když nepršelo objevila voda v říčce a rybníky se začaly plnit vodou. Koncem října je již stav hladiny v normálu a my všichni si oddechli. Když už byl stav hladiny v nornálu, přivezl nám pan Vágner ml ještě osádku 150 kg amura, 80 kg lína, 70 kg štiky a dovezla se 6 ti metráková násada kapra.
Listopad je klidný měsíc. Voda je v normálu, osádka ryb spokojená a revír připravujeme na zimní odpočinek.
Prosincové dny je vše v pořádku, rybáři stále navštěvují revír a místní výbor se připravuje na výroční členskou schůzi a zajištuje přípravu lednového plesu. Ten se koná 26. Ledna v místním sále kulturního domu. Zvu Vás všechny. Stav základny ke konci roku je 393 členů z toho je 352 dospělých, 12 lidí v mládežnickém věku a 29 dětí do 15 let. Dnešní členské schůze se zúčastnilo 43. členů

Děkuji všem za účast a přeji v letošním roce málo zápisu od rybářských stráží, pěkné úlovky a zdraví Vám všem především. Petrův Zdar

 

Členská výroční schůze MS Opatovice 2017

vlozeno-na-web-schuze-2017.jpg

Leden 2017

vlozeno-na-web-zima-leden-2017.jpg

 

Krátké video z Dětských rybářských závodů Opatovice 2016: ke shlédnutí ZDE ...

img_20151017_120639.jpg

Krásný trofejní úlovek 97 cm. Gratulujeme.